Ứng dụng gServer trình diễn số liệu thống kê chứa đơn vị hành chính trên bản đồ

17-5-2014-avt-tich-hop-ban-do-vao-he-thong-khac
Giải pháp nhúng bản đồ vào Website, liên kết bản đồ với các hệ thống khác
29 Tháng Bảy, 2014
Show all

Ứng dụng gServer trình diễn số liệu thống kê chứa đơn vị hành chính trên bản đồ

6-3-2014-avt-trinh-dien-so-lieu-thong-ke-vinh-phuc

Nhu cầu thực tế

Các tổ chức, cơ quan quản lý thường xuyên phải lập các báo cáo thống kê định kỳ theo từng tuần, tháng, quý hoặc từng năm.Số liệu thống kê thường được trình bày dưới dạng các bảng exel. Đối với các số liệu gắn với đơn vị hành chính hoàn toàn có thể được trình diễn trên bản đồ để giúp các tổ chức, cơ quan quản lý có thông tin trực quan hơn, có thể tạo được nhiều bản đồ, biểu đồ chứa nhiều thông tin hơn so với bảng số liệu.

Yêu cầu về phần mềm GIS đáp ứng nhu cầu thực tế

 • Nhập file excel chưa bảng số liệu vào phần mềm GIS và tạo ra bản đồ một các nhanh chóng thay vì cách truyền thống là nhập theo từng đơn vị hành chính.
 • Tạo ra các bản đồ chứa các thông tin gia tăng mà bảng số liệu không có được.
 • Tạo các biểu đồ thống kê để vừa khai thác bản đồ, biểu đồ ngay trên một giao diện.
 • Có thể public bản đồ để tất cả mọi người có thể khai thác thông tin trực tuyến.

Ví dụ

Đầu vào: Bảng số liệu niên giám thống kê về diện tích, dân số trung bình, mật độ dân số năm 2012 của các Thành phố/thị xã/huyện của tỉnh Vĩnh Phúc.

trinh-bay-so-lieu-thong-ke-vinh-phuc-14

Đầu ra:

 • Bản đồ tổng hợp diện tích, dân số trung bình, mật độ dân số theo đơn vị hành chính năm 2012 tỉnh Vĩnh Phúc.
 • Bản đồ mật độ dân số chia theo khoảng.
 • Bản đồ diện tích chia theo khoảng.
 • Biểu đồ so sánh về diện tích theo đơn vị hành chính.
 • Biểu đồ so sánh về dân số trung bình theo đơn vị hành chính.
 • Biểu đồ so sánh mật độ số theo đơn vị hành chính.

Tất cả bản đồ, biểu đồ được public cho tất cả mọi người có thể khai thác thông tin tực tuyến.

Giải pháp sử dụng gServer

1.Hiển thị dữ liệu bản đồ

Bước 1: Tạo lập bản đồ chuyên đề

 • Giao diện quản trị bản đồ chọn mục Bản đồ sau đó kích chọn nút lệnh tạo mới bản đồ.

trinh-bay-so-lieu-thong-ke-vinh-phuc-01

Bước 2: Tạo lớp bản đồ chuyên đề.

 • Thêm lớp bản đồ nền: Chọn lớp bản đồ nền hành chính, vệ tinh trong CSDL.
 • Tạo lớp bản đồ địa phận cấp huyện của tỉnh Vĩnh Phúc. Kết quả hiển thị như sau:

trinh-bay-so-lieu-thong-ke-vinh-phuc-02

Bước 3: Cấu hình và trình bày bản đồ

 • Trình bày bản đồ theo địa phận hành chính

trinh-bay-so-lieu-thong-ke-vinh-phuc-03

2. Cập nhật dữ liệu vào cơ sở dữ liệu

Bước 1: Tải tệp dữ liệu thống kê dân số tỉnh Vĩnh Phúc lên gServer.

Nhiệm vụ của bước này là tải tệp excel có lưu dữ liệu về diện tích, dân số và mật độ dân số tỉnh Vĩnh Phúc năm 2012 lên hệ thống gServer.

Bước 2: Cập nhật dữ liệu thống kê vào lớp chuyên đề Thông tin thống kê.

Nhiệm vụ của bước này là nhập dữ liệu niên giám thống kê của tỉnh Vĩnh Phúc lưu trong excel vào CSDL của gServer.

 • Cập nhật cấu trúc bảng Thông tin thống kê: Kích chọn biểu tượng cấu hình lớp dữ liệu.

trinh-bay-so-lieu-thong-ke-vinh-phuc-04

 • Cập nhật dữ liệu thuộc tính của Thông tin thống kê: Kích chọn biểu tượng nhập dữ liệu.

6-3-2014-trinh-bay-so-lieu-thong-ke-vinh-phuc-05

3. Trình bày bản đồ theo số liệu thống kê
 • Trình bày bản đồ diện tích chia theo khoảng

6-3-2014-trinh-bay-so-lieu-thong-ke-vinh-phuc-06

 • Trình bày bản đồ theo mật độ dân số

trinh-bay-so-lieu-thong-ke-vinh-phuc-09

Tạo các biểu đồ thống kê

 • Tạo biểu đồ gắn với lớp dữ liệu

6-3-2014-trinh-bay-so-lieu-thong-ke-vinh-phuc-07

4. Khai thác bản đồ niên giám thống kê tỉnh Vĩnh Phúc
 • Mở bản đồ

6-3-2014-trinh-bay-so-lieu-thong-ke-vinh-phuc-08

 • Hiển thị bản đồ chuyên đề dân số tỉnh Vĩnh Phúc năm 2012

6-3-2014-trinh-bay-so-lieu-thong-ke-vinh-phuc-09

 • Truy vấn thông tin thuộc tính đối tượng

6-3-2014-trinh-bay-so-lieu-thong-ke-vinh-phuc-10

 • Xem dữ liệu dưới dạng biểu đồ

6-3-2014-trinh-bay-so-lieu-thong-ke-vinh-phuc-11

 • Trích xuất dữ liệu

Trích xuất lớp dữ liệu với các định dạng theo yêu cầu như: excel, csv, shapefile, dxf, ảnh, biểu đồ.

6-3-2014-trinh-bay-so-lieu-thong-ke-vinh-phuc-12

Trích xuất thông tin đối tượng.

6-3-2014-trinh-bay-so-lieu-thong-ke-vinh-phuc-13

Video hướng dẫn tạo lập bản đồ trình diễn số liệu thống kê chứa đơn vị hành chính trên bản đồ


Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>