Ứng dụng gServer để xác định phạm vi và mức độ ảnh hưởng của cơn bão

1. Nhu cầu thực tế

Hàng năm, nước ta phải hứng chịu rất nhiều cơn bão đi qua. Bên cạnh việc tích cực chủ động phòng chống lụt bão thì các cấp chính quyền ở địa phương phải khẩn trương xác định những khu vực đã bị ảnh hưởng và thống kê thiệt hại mà cơn bão gây ra để từ đó có phương án khắc phục, đảm bảo cuộc sống cho bà con sau khi bão tan là hết sức quan trọng. Trước đây, việc xác định phạm vị, mức độ ảnh hưởng do cơn bão gây ra chủ yếu dựa trên số liệu dạng bảng tính được tổng hợp lại từ các địa phương. Ngày nay nhờ ứng dụng GIS, chúng ta sẽ đánh giá một cách trực quan hơn đường đi của cơn bão, những khu vực bị ảnh hưởng và những thiệt hại do cơn bão gây ra đối với từng vùng ngay trên giao diện bản đồ webgis. Tuy nhiên để tạo lập một bản đồ dạng webgis như vậy là không hề đơn giản nhất là với các cán bộ phòng chuyên môn không được học về lập trình, được đào tạo bài bản về GIS nếu dùng các phần mềm GIS thương mại hoặc mã nguồn mở hiện có.

Với gServer, bất cứ người dùng nào cũng có thể dễ dàng tạo ra bản đồ theo nhu cầu mà không cần phải thực hiện các thao tác lập trình hay phải có trình độ chuyên sâu về GIS.

2. Đầu vào

 • Lớp đơn vị hành chính cấp quận/huyện(tích hợp sẵn trong gServer).
 • Lớp vùng ảnh hưởng của bão(do trung tâm dự báo cung cấp).
 • Lớp dữ liệu về thiệt hại của các phần quận/huyện do bão gây ra ( số người bị chết, số người bị thương, số nhà bị tốc mái,…).

3. Đầu ra

 • Bản đồ tổng quan về đường đi, phạm vi và mức độ ảnh hưởng của cơn bão đã đi qua.
 • Bảng thống kê thiệt hại theo toàn bộ hoặc từng khu vực bị ảnh hưởng.

4. Giải pháp

4.1. Hiển thị dữ liệu bản đồ

Bước 1: Tạo mới bản đồ chuyên đề

 • Giao diện quản trị bản đồ chọn mục Bản đồ sau đó kích chọn nút lệnh tạo mới bản đồ.

Tạo mới bản đồ chuyên đề

Bước 2: Tạo lớp bản đồ chuyên đề (thực hiện tương tự như thêm lớp bản đồ nền).

 • Tạo lớp bản đồ chuyên đề địa phận huyện.
 • Tạo lớp chuyên đề đường đi của bão.
 • Kết quả hiển thị trên bản đồ như sau.

Tạo lớp bản đồ chuyên đề

Bước 3: Cấu hình và trình bày bản đồ

Cấu hình và trình bày bản đồ

4.2. Sử dụng công cụ phân tích Overlayer
 • Trên bản đồ Mức độ ảnh hưởng của bão kích chọn Công cụ >> Tool box, hiển thị giao diện Lựa chọn công cụ.

Lựa chọn công cụ phân tích overlayer

 • Lớp Vùng ảnh hưởng bão được tạo ra.

Lớp vùng ảnh hưởng bão đươc tạo ra

 • Bỏ chọn lớp chuyên đề Đường đi của bão.

Các khu vực chịu ảnh hưởng của bão

4.3. Cập nhật dữ liệu vào cơ sở dữ liệu

Bước 1: Tải tệp dữ liệu thống kê thiệt hại do bão lên gServer

Nhiệm vụ của bước này là tải tệp excel lưu dữ liệu thống kê về những thiệt hại về người và của do bão gây ra lên hệ thống gServer.

Bước 2: Cập nhật dữ liệu vào lớp chuyên đề Vùng ảnh hưởng của bão.

Nhiệm vụ của bước này là nhập dữ liệu thống kê về những thiệt hại về người và của do bão gây ra lưu trong excel vào CSDL của gServer.

 • Cập nhật cấu trúc bảng Vùng ảnh hưởng bão: kích chọn biểu tượng cấu hình lớp dữ liệu.

Cập nhật cấu trúc bảng

 • Cập nhật dữ liệu thuộc tính của lớp Vùng ảnh hưởng bão Kích chọn biểu tượng Nhập dữ liệu.

Cập nhật dữ liệu

4.4. Tạo các biểu đồ thống kê
 • Tạo biểu đồ gắn với lớp dữ liệu.

Biểu đồ gắn với lớp dữ liệu

 • Tạo biểu đồ gắn với từng đối tượng.

Biểu đồ gắn với từng đối tượng

4.5. Khai thác mức độ thiệt hại do bão gây ra
 • Mở bản đồ.

Mở bản đồ mức độ thiệt hại do bão

 • Hiển thị bản đồ chuyên đề Mức độ ảnh hưởng bão.

Bản đồ chuyên đề

 • Truy vấn thông tin thuộc tính đối tượng.

Truy vấn thông tin thuộc tính đối tượng

 • Xem dữ liệu dưới dạng biểu đồ.

Xem dữ liệu dạng biểu đồ

 • Trích xuất dữ liệu.

Trích xuất lớp dữ liệu với các định dạng theo yêu cầu như excel, csv, shapefile, dxf, ảnh, biểu đồ.

Trích xuất lớp dữ liệu theo yêu cầu

Trích xuất thông tin đối tượng.

Trích xuất thông tin đối tượng

4.6. Video hướng dẫn tạo lập bản đồ khu vực ảnh hưởng của bão từ gServer


Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>