Ứng dụng gServer vào trình diễn và khai thác dữ liệu đô thị Việt Nam

Đầu vào

a) Dữ liệu đô thị:
 • Lớp đô thị dạng điểm phạm vi toàn quốc (gồm đô thị các loại, vùng địa lý, tỉnh, huyện)
 • Lớp đô thị dạng vùng phạm vi toàn quốc (gồm đô thị các loại, vùng địa lý, tỉnh, huyện
 • Bảng tổng hợp các chỉ tiêu hệ thống đô thị Việt Nam
 • Bảng thống kê số lượng đô thị theo loại và theo năm của cả nước
b) Dữ liệu nền

Lớp giao thông(Quốc lộ, tỉnh lộ)

Các kỹ thuật sử dụng

 • Sử dụng khả năng cập nhật gia tăng để cập nhật phiên bản dữ liệu mới từ bảng tổng hợp các chỉ tiêu hệ thống đô thị Việt Nam.
 • Dùng filter tạo các bản đồ với các phạm vi khác nhau
 • Sử dụng các khả năng trình bày, biên tâp để tạo các bản đồ với khả năng bật tắt theo level (cho phép hiện thị từ tổng quan đến chi tiết)
 • Sử dụng FieldCalculator để tạo ra các trường dẫn xuất(ví dụ tạo trường matDo giá trị tính từ trường danSo và dienTich)
 • Sử dụng liên kết SQL Pattern để tổng hợp / thống kê động theo đối tượng (ví dụ tổng hợp số lượng đô thị, tổng diện tích, tổng dân số theo loại đô thị cho từng tỉnh)
 • Dùng biểu đồ để biểu diễn các số liệu cho các bảng thống kê
 • Tạo template bản đồ cho phép tạo nhanh các bản đồ tương tự

Kết quả

- Bản đồ với các mức nhìn từ tổng quan đến chi tiết
- Bản đồ theo phạm vi địa lý khác nhau (Toàn quốc => Khu vực địa lý => Tỉnh)

Bản đồ theo phạm vi địa lý toàn quốc

Bản đồ phạm vi địa lý theo khu vực và từng tỉnh

- Biểu đồ trên các bản số liệu theo thời gian

Biểu đồ trên các bảng số liệu theo thời gian

 - Bảng số liệu tổng hợp động cho từng đối tượng

Cấu hình hiển thị trường

- Bản đồ trình bày theo các số liệu thống kê

gh

- Tạo nhanh các bản đồ từ template

2 phút để tạo một bản đồ mới cho một tỉnh

g

ơp

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>