29 Tháng Bảy, 2014
6-3-2014-avt-trinh-dien-so-lieu-thong-ke-vinh-phuc

Ứng dụng gServer trình diễn số liệu thống kê chứa đơn vị hành chính trên bản đồ

Các số liệu gắn với đơn vị hành chính có thể được trình diễn trên bản đồ. Nó giúp các tổ chức, cơ quan quản lý có thông tin trực quan hơn, có thể tạo được nhiều bản đồ, biểu đồ chứa nhiều thông tin hơn so với một bảng số liệu.
29 Tháng Bảy, 2014
17-5-2014-avt-tich-hop-ban-do-vao-he-thong-khac

Giải pháp nhúng bản đồ vào Website, liên kết bản đồ với các hệ thống khác

Nhờ gServer việc liên kết các hệ thống phần mềm ứng dụng với nhau trở nên đơn giản hơn. Chúng liên kết với nhau theo một cơ chế chung, không thay đổi đến mã lập trình của các hệ thống và vẫn đảm bảo tính an toàn, bảo mật hệ thống.
29 Tháng Bảy, 2014
15-4-2014-avt-khu-vuc-anh-huong-bao-

Ứng dụng gServer để xác định phạm vi và mức độ ảnh hưởng của cơn bão

Trong các bản tin dự báo bão có nhắc đến các khu vực chịu ảnh hưởng và các khu vực bão đổ bộ, nhưng chúng không được thể hiện rõ nét. Việc ứng dụng GIS sẽ có cái nhìn trực quan hơn về khu vực ảnh hưởng, khu vực đổ bộ bão từ trung tâm dự báo.
29 Tháng Bảy, 2014
Trình diễn và khai thác dữ liệu đô thị bằng GIS

Ứng dụng gServer vào trình diễn và khai thác dữ liệu đô thị Việt Nam

Ứng dụng GIS để trình diễn và khai thác dữ liệu đô thị VIệt Nam. Dữ liệu được biểu diễn một cách trực quan từ tổng quan đến chi tiết trên bản đồ. Khả năng tổng hợp số liệu theo từng đối tượng
29 Tháng Bảy, 2014
GIS bưu chính viễn thông Hà Nội

Ứng dụng gServer triển khai GIS Bưu chính Viễn thông thành phố Hà Nội

Năm 2013, eKGIS đã ứng dụng gServer để triển khai hệ thống GIS Bưu chính Viễn thông cho Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội. Hệ thống là công cụ đắc lực hỗ trợ công tác quản lý của đơn vị
29 Tháng Bảy, 2014
ban-do-dich-soi

Sử dụng gServer thành lập bản đồ webgis về các điểm bùng phát dịch sởi

Bản đồ phân bố dịch sởi giúp người dân và cơ quan quản lý có thêm thông tin tổng hợp, trực quan hơn và nhanh chóng hơn về diễn biến của dịch sởi đang bùng phát hiện nay.
29 Tháng Bảy, 2014
3-1-2014-avarta-ban-do-dich-cum-gia-cam

Sử dụng gServer thành lập bản đồ webgis về các điểm bùng phát dịch cúm gia cầm

Trước tình trạng đáng lo ngại của dịch cúm gia cầm bùng phát mạnh việc thông tin nhanh chóng, rõ ràng là hết sức cần thiết đối với các cơ quan quản lý và người dân. Bản đồ các điểm bùng phát dịch cúm gia cầm giúp họ nhiều hơn trong việc cập nhật thông tin.