Giải pháp ứng dụng

29 Tháng Bảy, 2014
GIS bưu chính viễn thông Hà Nội

Ứng dụng gServer triển khai GIS Bưu chính Viễn thông thành phố Hà Nội

Năm 2013, eKGIS đã ứng dụng gServer để triển khai hệ thống GIS Bưu chính Viễn thông cho Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội. Hệ thống là công cụ đắc lực hỗ trợ công tác quản lý của đơn vị