29 Tháng Bảy, 2014
17-5-2014-avt-tich-hop-ban-do-vao-he-thong-khac

Giải pháp nhúng bản đồ vào Website, liên kết bản đồ với các hệ thống khác

Nhờ gServer việc liên kết các hệ thống phần mềm ứng dụng với nhau trở nên đơn giản hơn. Chúng liên kết với nhau theo một cơ chế chung, không thay đổi đến mã lập trình của các hệ thống và vẫn đảm bảo tính an toàn, bảo mật hệ thống.