29 Tháng Bảy, 2014
6-3-2014-avt-trinh-dien-so-lieu-thong-ke-vinh-phuc

Ứng dụng gServer trình diễn số liệu thống kê chứa đơn vị hành chính trên bản đồ

Các số liệu gắn với đơn vị hành chính có thể được trình diễn trên bản đồ. Nó giúp các tổ chức, cơ quan quản lý có thông tin trực quan hơn, có thể tạo được nhiều bản đồ, biểu đồ chứa nhiều thông tin hơn so với một bảng số liệu.
29 Tháng Bảy, 2014
17-5-2014-avt-tich-hop-ban-do-vao-he-thong-khac

Giải pháp nhúng bản đồ vào Website, liên kết bản đồ với các hệ thống khác

Nhờ gServer việc liên kết các hệ thống phần mềm ứng dụng với nhau trở nên đơn giản hơn. Chúng liên kết với nhau theo một cơ chế chung, không thay đổi đến mã lập trình của các hệ thống và vẫn đảm bảo tính an toàn, bảo mật hệ thống.
29 Tháng Bảy, 2014
GIS bưu chính viễn thông Hà Nội

Ứng dụng gServer triển khai GIS Bưu chính Viễn thông thành phố Hà Nội

Năm 2013, eKGIS đã ứng dụng gServer để triển khai hệ thống GIS Bưu chính Viễn thông cho Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội. Hệ thống là công cụ đắc lực hỗ trợ công tác quản lý của đơn vị