Thông tin & truyền thông

Tổng quan

Phần mềm quản lý hạ tầng viễn thông đáp ứng các nhu cầu thiết lập, lưu trữ, quản lý tập trung dữ liệu hiện trạng và quy hoạch hạ tầng viễn thông. Cung cấp khả năng truy cập để tra cứu, cập nhật mọi lúc, mọi nơi trên web và trên thiết bị di động. Cung cấp thông tin hỗ trợ cán bộ quản lý, theo dõi, giám sát, thẩm định cấp phép, lắp đặt hạ tầng viễn thông.

Tính năng chính

Thu thập dữ liệu hạ tầng viễn thông

citywork cho phép thu thập thông tin vị trí, hình ảnh cũng như các thông tin kỹ thuật phục vụ quản lý hạ tầng viễn thông như: cột ăng ten, cột treo cáp, bể cáp, tủ cáp, BTS, điểm cung cấp dịch vụ viễn thông,... tại thực địa bằng ứng dụng di động được cài đặt trên thiết bị di động (điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng). Dữ liệu sau khi thu thập được đồng bộ trực tiếp từ thiết bị di động về hệ thống để phục vụ lập bản đồ hạ tầng viễn thông.

Lập bản đồ hạ tầng viễn thông

citywork hỗ trợ lập bản đồ hạ tầng viễn thông từ nguồn dữ liệu thu thập tại thực địa hoặc từ các nguồn dữ liệu hiện có khác như: số liệu đo GPS, bản vẽ/bản đồ đã thành lập trước đây hoặc kết hợp cả hai nguồn dữ liệu này.

citywork cung cấp các công cụ thiết yếu để hỗ trợ lập bản đồ hạ tầng viễn thông: công cụ nhập dữ liệu từ nhiều định dạng khác nhau; công cụ vẽ bản đồ; công cụ chỉnh sửa bản đồ; công cụ cập nhật hồ sơ, tài liệu, hình ảnh đính kèm; công cụ hỗ trợ trình bày các lớp bản đồ hạ tầng viễn thông.

Quản lý công trình, thiết bị trên bản đồ hạ tầng viễn thông

citywork hỗ trợ quản lý các thông số kỹ thuật, hình ảnh, tài liệu, vị trí,... của các công trình, thiết bị hạ tầng viễn thông. Cung cấp khả năng để cho phép người dùng chủ động điều chỉnh, mở rộng các thông tin quản lý cho công trình, thiết bị hiện có cũng như bổ sung thêm các công trình, thiết bị mới để đáp ứng nhu cầu quản lý.

Thanh kiểm tra hạ tầng viễn thông

citywork hỗ trợ hai kịch bản kiểm tra hạ tầng viễn thông:

  • Kiểm tra theo danh sách các công trình, thiết bị hạ tầng viễn thông được chọn từ bản đồ hạ tầng viễn thông.
  • Kiểm tra đột xuất các công trình, thiết bị hạ tầng viễn thông.
Với cả hai kịch bản, citywork cho phép người kiểm tra cập nhật các thông tin thu thập trong quá trình kiểm tra như hình ảnh, hiện trạng hạ tầng, kết quả kiểm tra,... bằng ứng dụng cài đặt trên điện thiết bị di động. Dữ liệu kiểm tra sẽ được đồng bộ trực tiếp vào bản đồ hạ tầng viễn thông để lưu trữ, quản lý và cung cấp thông tin để xử lý các vi phạm.

Cung cấp thông tin trên bản đồ hạ tầng viễn thông

citywork cho phép tra cứu, tìm kiếm thông tin quy hoạch, khả năng dùng chung của ăng ten hỗ trợ thẩm định xây dựng ăng ten, thẩm định lắp đặt BTS. Tra cứu thông tin điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng hỗ trợ thẩm định cấp phép điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng.

citywork cho phép tra cứu nhanh thông tin hạ tầng cáp viễn thông theo tuyến đường hỗ trợ thẩm định cấp phép xây dựng công trình ngầm kỹ thuật đô thị để lắp đặt cáp viễn thông.

Tổng hợp số liệu hạ tầng viễn thông

citywork cho phép người dùng dễ dàng truy cập nhanh các số liệu tổng hợp về hạ tầng viễn thông khi có nhu cầu tra cứu (tổng hợp số lượng cột ăng ten, bể cáp, BTS, điểm cung cấp dịch vụ viễn thông,...theo quận/huyện, theo đơn vị quản lý, theo phân loại,...). Các số liệu tổng hợp được citywork tổ chức thành từng chủ đề giúp thuận tiện trong quá trình duyệt và tra cứu cũng như hỗ trợ trình bày số liệu tổng hợp theo nhiều hình thức khác nhau: bảng số liệu, biểu đồ so sánh, bản đồ tô màu,...

Báo cáo số liệu hạ tầng viễn thông

citywork cung cấp một danh mục các báo cáo dựng sẵn để cho phép người dùng dễ dàng xem, in cũng như kết xuất báo cáo ra Words, Excel, PDF theo các điều kiện lọc khác nhau.

citywork cung cấp các báo cáo hiện trạng hạ tầng viễn thông: hiện trạng cột ăng ten, hiện trạng bể cáp, hiện trạng tủ cáp, hiện trạng điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng, hiện trạng trạm BTS,...

citywork cung cấp các báo cáo quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động: quy hoạch điểm cung cấp dịch vụ viễn thông, quy hoạch lắp đặt cột ăng ten, quy hoạch lắp đặt cáp viễn thông theo mẫu trong thông tư 14 /2013/TT-BTTTT.

Đặc điểm nổi bật

Bản đồ nền đa dạng (vệ tinh, giao thông, hành chính,... ), đa tỷ lệ, miễn phí, được cập nhật liên tục

Sử dụng phần mềm ở bất kỳ đâu có kết nối mạng Internet thông qua trình duyệt Web

Sử dụng giao thức HTTPs với công nghệ SSL mã hóa dữ liệu trên đường truyền

Hỗ trợ nhiều nền tảng di động khác nhau: Android, iOS

Tiết kiệm tối đa chi phí với hình thức thuê bao phần mềm linh hoạt.

Hỗ trợ 24/7, cập nhật liên tục, miễn phí các tính năng phần mềm mới