TÍNH NĂNG

Tổng quan về tính năng phần mềm

Lưu trữ và quản lý dữ liệu không gian tập trung trên máy chủ

gServer cho phép tổ chức, lưu trữ dữ liệu không gian (dữ liệu GIS) tập trung trên máy chủ trong một hoặc nhiều cơ sở dữ liệu SQL Server. Từ bất kỳ đâu, thông qua trình duyệt Web, người quản trị có thể thực hiện việc quản trị cơ sở dữ liệu không gian như: tổ chức dữ liệu thành các chủ đề, cấu hình các lớp dữ liệu không gian, phân quyền truy cập và cập nhật các lớp dữ liệu không gian cho người sử dụng

Nhập, xuất dữ liệu không gian trên giao diện Web

Từ bất kỳ đâu, thông qua trình duyệt Web, tại một thời điểm, nhiều người dùng có thể cùng thực hiện nhập dữ liệu hiện có vào hệ thống. gServer hỗ trợ hầu hết các định dạng dữ liệu không gian đang được sử dụng phổ biến như: shapefile, geodatabase, excel,...hỗ trợ chuyển đổi dữ liệu từ nhiều hệ tọa độ khác nhau như: WGS-84, VN-2000,...cũng như hỗ trợ ánh xạ, chuyển đổi giữa các trường thông tin giữa lớp dữ liệu nguồn và lớp dữ liệu đích.

Biên tập bản đồ chuyên đề trên giao diện Web

Từ bất kỳ đâu, thông qua trình duyệt Web, tại một thời điểm, nhiều người dùng có thể cùng đồng thời tạo và biên tập nhiều bản đồ chuyên đề khác nhau.

gServer hỗ trợ nhiều chế độ bản đồ nền khác nhau trong một bản đồ chuyên đề: vệ tinh, địa hình, hành chính,...từ nhiều nguồn khác nhau: bản đồ nền trực tuyến (Google, Bing, OpenStreetMap,... hay các bản đồ nền được tạo bằng ArcGIS Server, WMS,...

gServer hỗ trợ tạo lớp bản đồ chuyên đề từ một lớp dữ liệu không gian trong cơ sở dữ liệu theo các điều kiện do người dùng tự định nghĩa.

gServer hỗ trợ nhiều chế độ trình bày lớp bản đồ chuyên đề: theo giá trị của một hoặc nhiều thuộc tính: theo khoảng giá trị, theo giá trị duy nhất hoặc theo mệnh đề điều kiện tự định nghĩa,...

gServer hỗ trợ thư viện biểu tượng bản đồ phong phú, đáp ứng hầu hết nhu cầu trình bày bản đồ chuyên đề cho các lĩnh vực khác nhau.

Cập nhật bản đồ chuyên đề trên giao diện Web

Từ bất kỳ đâu, thông qua trình duyệt Web, tại một thời điểm, nhiều người dùng có thể cùng đồng thời thực hiện cập nhật dữ liệu không gian, dữ liệu thuộc tính trên bản đồ chuyên đề.

gServer hỗ trợ cập nhật dữ liệu thuộc tính đối tượng trực tiếp trên bản đồ hoặc từ bảng thông tin thuộc tính của lớp bản đồ. Người sử dụng có thể sử dụng các chức năng tìm kiếm khác nhau từ cơ bản đến nâng cao để xác định nhanh đối tượng bản đồ cần cập nhật

gServer hỗ trợ bộ công cụ dựng hình và hiệu chỉnh dữ liệu không gian tiêu chuẩn và nâng cao tương tương như các bộ công cụ trong các phần mềm CAD hoặc phần mềm GIS Desktop.

Cập nhật dữ liệu từ điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng

Vị trí GPS, hình ảnh, video và các thông tin khác của một lớp bản đồ có thể được thu thập, cập nhật trực tiếp tại hiện trường bằng điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng.

gServer cho phép kết nối, đồng bộ một hoặc nhiều lớp dữ liệu về ứng dụng di động gCollector được cài đặt trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của người sử dụng để có thể thực hiện tra cứu, thu thập và cập nhật thông tin đối tượng từ bất kỳ đâu.

Sử dụng bản đồ chuyên đề mọi lúc mọi nơi

Từ bất kỳ đâu, thông qua trình duyệt Web hoặc ứng dụng di động gMobile người sử dụng có thể truy cập để duyệt tìm và mở bản đồ chuyên đề mình muốn để sử dụng.

gServer có nhiều công cụ khác nhau để hỗ trợ tối đa việc khai thác thông tin trên bản đồ như: các công cụ truy vấn thông tin đối tượng, các công cụ tìm kiếm đối tượng theo thông tin thuộc tính, tìm kiếm đối tượng theo phạm vi và quan hệ không gian, các công cụ tìm kiếm đối tượng theo mệnh đề SQL, các tính năng lọc nhanh đối tượng từ bảng thông tin thuộc tính,...

Phân tích không gian trên giao diện Web

Từ bất kỳ đâu, thông qua trình duyệt Web, người sử dụng có thể thực hiện phân tích không gian trên bản đồ chuyên đề để đáp ứng các nhu cầu xử lý phân tích và, trích xuất thông tin từ bản đồ.

gServer hỗ trợ nhiều công cụ phân tích khác nhau trên bản đồ như: bộ công cụ phân tích tổng hợp đối tượng theo khoảng cách, theo phạm vi không gian; bộ công cụ phân tích lân cận (gần nhất, vùng đệm,..); bộ công cụ phân tích xử lý lớp dữ liệu (trộn, chồng xếp, giản lược đỉnh,..), công cụ tạo lớp bản đồ nhiệt, công cụ phân tích trên mạng lưới (tìm nguồn, tìm đích, kiểm tra liên thông,...)

Tạo nhiều ứng dụng từ một bản đồ chuyên đề

Bộ ứng dụng mẫu của gServer cung cấp nhiều mẫu ứng dụng khác nhau để cho phép từ một bản đồ chuyên đề có thể tạo ra nhiều ứng dụng bản đồ phù hợp với từng mục đích và đối tượng sử dụng. Với trên 10 mẫu ứng dụng được tích hợp sẵn và tiếp tục được bổ sung trong các phiên bản kế tiếp, gServer đang và sẽ đáp ứng được hầu hết các nhu cầu khai thác bản đồ chuyên biệt của người sử dụng ở các lĩnh vực khác nhau.

Bộ công cụ chuyên biệt và thư viện lập trình ứng dụng mở rộng

gServer cung cấp bộ thư viện lập trình ứng dụng JavaScript APIs và Rest API cho phép tích hợp bản đồ và các chức năng GIS từ gServer vào các phần mềm, hệ thống khác cũng như để phát triển các ứng dụng mở rộng trên nền gServer

Ngoài các bộ công cụ hiệu chỉnh và phân tích không gian tiêu chuẩn. gServer cũng cung cấp các bộ công cụ biên tập dữ liệu và phân tích không gian theo mô hình dữ liệu chuyên biệt như cấp nước, điện lực

Danh mục tính năng phần mềm gServer 3.0

     

Quản lý chủ đề dữ liệu không gian

1

Quản lý lớp dữ liệu không gian

2

Cấu hình lớp dữ liệu không gian

3

Nhập dữ liệu không gian

4

Xuất dữ liệu không gian

5

Phân quyền truy cập dữ liệu không gian

Quản trị dịch vụ nền

1

Quản trị danh mục dịch vụ nền

2

Quản trị dịch vụ bản đồ nền

3

Quản trị dịch vụ tìm kiếm địa chỉ

4

Quản trị dịch vụ truy vấn độ cao

5

Quản trị dịch vụ tìm đường

6

Quản trị dịch vụ tham chiếu tuyến tính

Quản trị ứng dụng bản đồ

1

Quản trị danh mục ứng dụng

2

Quản trị ứng dụng bản đồ

3

Duyệt danh mục ứng dụng

Biên tập bản đồ

1

Tạo bản đồ chuyên đề

2

Quản trị nội dung bản đồ

3

Trình bày lớp bản đồ

4

Tạo nhãn bản đồ

5

Cấu hình giao diện tìm kiếm, truy vấn trên bản đồ

5

Tạo biểu đồ theo lớp bản đồ

Khai thác bản đồ

1

Tìm kiếm địa chỉ, địa điểm trên bản đồ

2

Tìm kiếm theo thông tin thuộc tính

3

Tìm kiếm theo phạm vi và quan hệ không gian

4

Truy vấn thông tin trên bản đồ

5

Bộ công cụ tiện ích hỗ trợ sử dụng bản đồ (đo đạc, điều khiển hiển thị,...)

6

Bộ công cụ kết xuất dữ liệu từ bản đồ

Cập nhật bản đồ

1

Tạo mới đối tượng không gian bằng bộ công cụ dựng hình, số liệu tọa độ GPS điểm, đường, vùng

2

Dịch chuyển đối tượng

3

Dịch chuyển đỉnh của đối tượng

4

Thiết lập chế độ bắt điểm

5

Vẽ tiếp đối tượng dạng tuyến

6

Cắt đối tượng dạng tuyến

7

Sao chép song song đối tượng

8

Sao chép đối tượng được chọn và dịch chuyển theo góc bán kính

9

Cập nhật thông tin thuộc tính của nhiều đối tượng

10

Trộn dữ liệu không gian giữa hai đối tượng

11

Hiệu chỉnh topo

12

Di chuyển nhiều đối tượng

13

Cắt đối tượng

14

Kéo dài đối tượng

15

Vẽ lại đối tượng

16

Đảo chiều số hóa đối tượng

17

Vẽ đối tượng vuông góc

18

Vẽ đối tượng song song

19

Quản lý quan hệ không gian (topology)

Phân tích không gian trên bản đồ

1

Truy vấn đối tượng bản đồ nằm trong vùng

2

Truy vấn đối tượng bản đồ gần nhất từ một vị trí

3

Truy vấn đối tượng bản đồ theo vùng đệm

4

Truy vấn đối tượng bản đồ theo bán kính

5

Tạo lớp bản bản đồ nhiệt

6

Tạo lớp bản đồ vùng đệm

7

Trộn hai lớp bản đồ

8

Chồng xếp hai lớp bản đồ

9

Tìm các đối tượng gần nhất

10

Đơn giản hóa đối tượng

11

Tổng hợp điểm

12

Tổng hợp đối tượng theo khoảng cách

13

Tổng hợp đối tượng theo khu vực

14

Phân tích tìm nguồn trên mạng lưới

15

Phân tích tìm đích trên mạng lưới

16

Xem hướng mạng lưới

17

Kiểm tra liên thông mạng lưới

Ứng dụng thu thập thông tin trên di động

1

Quản lý biểu mẫu thu thập trên ứng dụng di động

2

Đồng bộ dữ liệu thu thập giữa trung tâm và ứng dụng di động

3

Duyệt danh sách biểu mẫu thu thập dữ liệu

4

Duyệt danh sách phiếu thu thập dữ liệu theo biểu mẫu thu thập

5

Tìm kiếm phiếu thu thu thập dữ liệu

6

Tra cứu thông tin phiếu thu thập dữ liệu

7

Tạo mới phiếu thu thập dữ liệu từ biểu mẫu thu thập

8

Cập nhật thông tin trên phiếu thu thập (vị trí GPS, ảnh chụp camera, thông tin thuộc tính,...)

9

Xóa phiếu thu thập dữ liệu

10

Sao chép phiếu thu thập dữ liệu

11

Cấu hình  thông số ứng dụng thu thập dữ liệu

Ứng dụng tra cứu bản đồ trên di động

1

Duyệt danh mục bản đồ chuyên đề

2

Tra cứu thông tin trên bản đồ chuyên đề

3

Định vị vị trí trên bản đồ bằng GPS

4

Tìm kiếm đối tượng trên bản đồ theo thuộc tính

5

Tìm kiếm đối tượng trên bản đồ theo quan hệ không gian

6

Điều khiển hiển thị bản đồ linh hoạt trên màn hình cảm ứng (phóng to, thu nhỏ, dịch chuyển màn hình)

Quản trị hệ thống

1

Quản trị danh mục người dùng

2

Phân quyền người dùng

3

Quản trị nhật ký truy cập